TP.HCM điều chỉnh quy hoạch khu đô thị gần Thủ Thiêm thế nào?

18/06/2021 11:50

Khu đất 30,224ha nằm trong Khu đô thị chỉnh trang kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được bán đấu giá.

TP.HCM điều chỉnh quy hoạch khu đô thị gần Thủ Thiêm thế nào? 1

Khu đô thị mới bán đảo Thủ Thiêm

Văn phòng UBND TP.HCM ngày 14/6 đã có thông báo kết luận của UBND thành phố về công tác lập điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Cụ thể, TP.HCM giao UBND thành phố Thủ Đức khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị chỉnh trang kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm (296 ha), phường An Khánh, An Phú, TP Thủ Đức; trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định chậm nhất cuối tháng 6/2021, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định, để làm cơ sở phục vụ công tác tổ chức bán đấu giá khu đất 30,224ha, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức theo quy định.

TP.HCM đồng ý chủ trương cho phép UBND thành phố Thủ Đức tiến hành lập điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị chỉnh trang kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm sau khi làm nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Thủ Đức được phê duyệt.

Chủ trương này nhằm đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn thành phố Thủ Đức tại các khu vực quy hoạch không còn khả thi, các khu vực có ý nghĩa quan trọng, có điều kiện động lực phát triển; tránh làm ách tắc các dự án đầu tư phát triển cũng như giải quyết hồ sơ cho người dân.

TP.HCM đồng ý chủ cho phép UBND thành phố Thủ Đức thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch nhưng phải tuân thủ một số nguyên tắc.

Cụ thể, đối với các khu vực có nhu cầu điều chỉnh quy hoạch, nhưng phân bổ cân đối được quy mô dân số trong đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt hoặc quy mô dân số quy hoạch được duyệt trên toàn TP Thủ Đức không tăng trưởng, đảm bảo chỉ tiêu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và các tiêu chuẩn khác theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

UBND TP.HCM giao UBND thành phố Thủ Đức phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức lập, trình thẩm định, duyệt điều chỉnh quy hoạch tại các khu vực nêu trên.

Đối với các khu vực có nhu cầu điều chỉnh lớn, cần quy mô dân số nhiều, thay đổi cơ cấu, quy hoạch sử dụng đất tại các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt, cho phép UBND thành phố Thủ Đức căn cứ quy mô dân số, định hướng nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đã trình Bộ xây dựng thẩm định, tiến hành nghiên cứu và lập điều chỉnh quy hoạch song song công tác lập đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức, báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

Trước đó, ngày 4/6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác lập điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Quang Hải