TPHCM dốc sức hoàn thành "dự án lụt tiến độ" trước mùa mưa

07/03/2015 18:50

UBND Thành phố vừa yêu cầu Trung tâm điều hành chống ngập nước hoàn thành kênh Ba Bò trước mùa mưa.

tphcm dốc sức hoàn thành "dự án lụt tiến độ" trước mùa mưa
TP đang thúc dự án cải tạo kênh Ba Bò phải sớm phát huy hiệu quả trước mùa mưa năm 2015

UBND TPHCM vừa yêu cầu Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố phải tập trung, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm phát huy hiệu quả dự án Cải tạo kênh Ba Bò trước mùa mưa năm 2015. UBND TP đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở-ngành chức năng và UBND quận Thủ Đức kiểm tra thực tế, thống nhất biện pháp xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Theo Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập TP, dù được triển khai từ năm 2009 nhưng dự án cải tạo kênh Ba Bò vẫn dây dưa nhiều năm nay là do công tác GPMB chậm trễ. Đến năm 2013, công tác GPMB hoàn thành thì nhà thầu ngưng thi công vì trượt giá…

Do phải điều chỉnh cho dự án mà số vốn đầu tư dự án kênh Ba Bò bị đội giá từ 345 tỷ đồng lên đến gần 744 tỷ đồng. 

Phương Loan