TP.HCM đồng ý dành 100% tiền thu phí đỗ ô tô để trả lương cho nhân viên

03/12/2020 19:33

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định đồng ý trích để lại 100% số tiền thu phí được từ các điểm giữ ô tô cho đơn vị quản lý thu phí.

TP.HCM đồng ý dành 100% tiền thu phí đỗ ô tô để trả lương cho nhân viên 1

Điểm đỗ xe có thu phí trên đường Phan Chu Trinh, Q.1. Ảnh Đỗ Loan

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định đồng ý trích để lại 100% số tiền thu phí được từ các điểm giữ xe ô tô cho đơn vị quản lý thu phí.

Cụ thể, TP xác định và thanh toán các chi phí cho các đơn vị liên quan trong tỷ lệ 100% số thu trích để lại cho đơn vị quản lý thu phí đỗ xe. Trong trường hợp số thu vượt số chi, đơn vị quản lý thu phí đỗ xe phải báo cáo Sở GTVT tổng hợp để kịp thời báo cáo UBND TP trình HĐND TP điều chỉnh tỷ lệ để lại cho phù hợp.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cung cấp giải pháp công nghệ quản lý thu phí đỗ xe khi số thu vượt số chi. Tổ chức sơ kết, đánh giá định kỳ thường xuyên, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo thống kê của đơn vị thu phí đỗ xe ô tô, từ tháng 1/2018 - 10/2019, tổng thu đạt được hơn 1,9 tỷ đồng. Trong đó chi cho sử dụng kho số là 125 triệu đồng, kết nối nhà mạng hơn 152 triệu đồng, chi cho lực lượng thu phí hơn 1,6 tỷ đồng đối với 58 nhân viên thu phí (15 tháng), vị chi mỗi nhân viên được 1,9 triệu đồng/tháng.

Số tiền nói trên chưa đủ chi trả lương cơ bản (hệ số lương x mức lương cơ sở) và các khoản đóng góp theo lương theo quy định. Như vậy số thu thấp hơn số chi, theo quy định của Bộ Tài chính nên TP quyết định để lại 100% số thu cho đơn vị quản lý.

Tháng 1/2018, TP.HCM triển khai thu phí qua ứng dụng “My Parking” trên điện thoại di động tại 23 tuyến đường thuộc các quận 1, 5 và 10. Lúc đầu, việc thu phí được giao cho các quận, nhưng không hiệu quả, thu không đủ chi.

Sau đó, UBND TP giao cho Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong quản lý. Tuy nhiên, công ty này báo cáo việc thu phí cũng không đạt hiệu quả và đề xuất để lại số thu cho đơn vị chi trả lương cho nhân viên.

Đỗ Loan