TP.HCM giải quyết thế nào với số lao động dôi dư sau sáp nhập 3 quận?

26/10/2020 17:36

Để đảm bảo quyền lợi người lao động, TP.HCM sẽ có phương án giải quyết phù hợp với số lao động bị dôi dư sau khi sáp nhập 3 quận (2, 9, Thủ Đức)

TP.HCM giải quyết thế nào với số lao động dôi dư sau sáp nhập 3 quận? 1
Thành phố phía Đông trực thuộc TP.HCM trên cơ sở gộp 3 quận 2, 9 và Thủ Đức, dự kiến sau khi thành lập có diện tích tự nhiên hơn 211,5km2; dân số hơn 1,1 triệu người

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có tờ trình về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn TP, tham mưu cho UBND TP gửi Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua. Trong đó có nêu phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức thành phố Thủ Đức sau khi sáp nhập 3 quận 2, 9 và Thủ Đức.

Theo đó, nhân sự UBND thành phố Thủ Đức năm 2021 là 657 người, gồm: một Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hoá Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Quản lý đô thị, Kinh tế, Thanh tra. Sau năm 2025, nhân sự của khối này giảm còn 459 người.

Toàn bộ nhân sự của cơ quan Đảng thành phố Thủ Đức năm 2021 là 128 người, gồm: Bí thư, Phó Bí thư, các trưởng ban: Tuyên giáo, Dân vận, Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh văn phòng. Sau năm 2025, công chức và người lao động của khối này còn 92 người.

Biên chế Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của thành phố Thủ Đức là 112 người, gồm: Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch LĐLĐ, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. Sau năm 2025, nhân sự của khối này còn 76 người.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Thủ Đức (các trung tâm: Thể dục Thể thao, Văn hoá, Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên) năm 2021 có 246 người, sau năm 2025 giảm còn 165 người.

Theo Sở Nội vụ, tổng số cán bộ, công chức, viên chức 3 quận được giao năm 2020 là 1.221 người; số có mặt đến ngày 30/6/2020 là 1.127 người. Sau khi nhập 3 quận, 882 người dự kiến được bố trí ở thành phố mới, 399 người bị dôi dư.

Để đảm bảo quyền lợi người lao động, TP.HCM sẽ có phương án giải quyết phù hợp. Năm 2021, TP.HCM sẽ phải chuyển một số nhân sự sang các quận khác, sáng các sở ngành và giải quyết hưu trí, thôi việc 66 người. Phương án trên cũng được thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025.

Sau năm 2025, hơn 400 cán bộ và nhân viên được tinh giản.

Anh Thư