TP.HCM: Hơn 54.000 tỷ đồng đầu tư các dự án giao thông năm 2022

09/12/2021 19:54

HĐND TP.HCM vừa thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2022 với tổng số vốn khoảng hơn 54.000 tỷ đồng.

Chiều 9/12, kỳ họp thứ 4, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND TP.HCM đã thông qua về kế hoạch đầu tư công các dự án giao thông năm 2022 trên địa bàn TP.

TP.HCM: Hơn 54.000 tỷ đồng đầu tư các dự án giao thông năm 2022 1

Nút giao An Phú được bố trí vốn đầu tư năm 2022

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2022 từ các vốn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư là hơn 54.000 tỷ đồng cho TP.HCM. Trong đó vốn ngân sách của TP là 42.508 tỷ đồng; vốn đầu tư công cân đối từ nguồn bội chi ngân sách TP trong năm 2022 là hơn 9.000 tỷ đồng; vốn cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp hơn 1.700 tỷ đồng, vốn ODA 711 tỷ đồng...

Nguồn vốn trên thực hiện các dự án sau: Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua Sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn); Xây dựng nút giao thông An Phú; Xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh...

Căn cứ vào khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương của thành phố nêu trên, thành phố có thể cân đối bố trí đủ vốn cho toàn bộ nhu cầu vốn đầu tư các chương trình, dự án, đối tượng đầu tư công trong phạm vi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 được HĐND thành phố thông qua.

HĐND TP.HCM giao UBND TP.HCM sử dụng vốn đầu tư công có hiệu quả, tiết kiệm; quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ với các dự án xây dựng trường học, y tế, giao thông phục vụ dân sinh, các dự án phục vụ công tác phòng chống dịch cần được.

Đối với các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, các dự án đã có khối lượng và dự án có khả năng hoàn thành trong năm cần xem xét ưu tiên bố trí đảm bảo đủ vốn để thực hiện dự án, không để nợ đọng xây dựng cơ bản.

UBND TP.HCM tránh bố trí dàn trải cho nhiều dự án chưa thật sự cần thiết gây mất cân đối khi bố trí sử dụng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Đỗ Loan