TPHCM: Nhiều dự án chống ngập bế tắc về nguồn vốn

06/03/2019 16:39

Các dự án chống ngập của TP.HCM đang gặp một số vướng mắc về vốn nên có thể dẫn đến việc không đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Nhiều dự án chống ngập của TP.HCM đang gặp khó khăn về nguồn vốn

Chiều 6/3, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM cho biết, năm 2019 là giai đoạn nước rút Trung tâm triển khai các dự án hoàn thành mục tiêu xóa giảm ngập cho thành phố. Tuy nhiên, hiện nay các dự án đang gặp một số vướng mắc nên có thể dẫn đến việc không đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, dự án được giao vốn nhưng có thể không đảm bảo giải ngân đến ngày 31/7, hiện mới chỉ đạt trên 50% kế hoạch vốn được giao. Theo Trung tâm, nguyên nhân là do Sở Xây dựng TP chưa được UBND TP ủy quyền phân cấp thẩm định, quyết định những nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực thoát nước như trước đây đã ủy quyền cho Sở GTVT TP. Do đó, Sở Xây dựng TP chưa thụ lý hồ sơ do chủ đầu tư trình.

Khó khăn nữa là năm nay Trung tâm có 10 dự án được chuyển tiếp từ năm 2018 sang để tiếp tục thi công nhưng chưa được UBND TP.HCM bố trí vốn. Đối với 23 dự án khởi công mới theo kế hoạch trong năm 2019, Trung đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và đã được phê duyệt dự án đầu tư trước 31/10/2018 nhưng chưa được UBND TP bố trí vốn.

Ngoài ra, còn có 28 dự án cần được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong năm 2019 để thực hiện công tác lập dự án đầu tư trình Sở chuyên ngành phê duyệt và thực hiện đầu tư trong các năm tiếp theo nhằm hoàn thành kế hoạch chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa được UBND TP bố trí vốn. Bên cạnh đó còn có các dự án chậm GPMB, ảnh hưởng đến tiến độ thi công…

Với những khó khăn vướng mắc trên, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP đã kiến nghị UBND TP xem xét ủy quyền phân cấp thẩm định, quyết định những nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực thoát nước cho Sở chuyên ngành làm cơ sở để Sở Xây dựng TP tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trình của chủ đầu tư. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc UBND các quận, huyện có liên quan đẩy nhanh tiến độ GPMB bàn giao cho Trung tâm sớm thực hiện.

Minh Châu