TPHCM phát hiện nhiều doanh nghiệp vận tải vi phạm

11/10/2014 15:40

Qua kiểm tra, Sở GTVT phát hiện nhiều doanh nghiệp vận tải lưu trữ thông tin từ  thiết bị GSHT chưa đảm bảo, chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, không kiểm tra chất gây nghiện cho tài xế...

tphcm phát hiện nhiều doanh nghiệp vận tải vi phạm
Phần lớn thời gian của lái xe hoạt động vượt quá tổng thời gian làm việc trong một ngày (10 tiếng)

Kết quả kiểm tra cho thấy nhiều doanh nghiệp đã vi phạm về việc lưu trữ thiết bị GSHT, chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, không kiểm tra chất gây nghiện cho tài xế; thời gian của lái xe hoạt động vượt quá tổng thời gian làm việc trong một ngày (10 giờ); không có hợp đồng bảo hiểm y tế, xã hội cho nhân viên…

Những công ty vi phạm là: Công ty CP Vận tải và thương mại Nam Đại Triển; doanh nghiệp tư nhân Khánh Kim; công ty TNHH Dịch vụ giao nhận và thương mại Công Thanh; doanh nghiệp tư nhân thương mại Thượng Nguyên; Hợp tác xã vận tải số 9; Hợp tác xã xe du lịch vận tải thi công cơ giới Hiệp Phát, công ty TNHH thương mại dịch vụ Hồng Phát…

Sở GTVT đề nghị Thanh tra Sở GTVT chấn chỉnh các đơn vị vi phạm và tổ chức hậu kiểm việc chấp hành quyết định xử phạt, khắc phục các thiếu sót, vi phạm tại từng doanh nghiệp.

Đỗ Loan