TP.HCM: Sẽ dừng cấp phép nhà thầu thi công “bầy hầy”

26/08/2017 12:00

Sau ngày 30/8, đơn vị thi công nào còn "bầy hầy" Sở GTVT sẽ không xem xét tiếp tục cấp phép thi công.

tp.hcm: sẽ dừng cấp phép nhà thầu thi công “bầy hầy”
Sau ngày 30/8, đơn vị thi công nào còn "bầy hầy", Sở GTVT sẽ không xem xét tiếp tục cấp phép thi công

Ngày 26/8, Sở GTVT TP.HCM cho biết, qua kiểm tra tình hình thi công, tái lập mặt đường và bàn giao mặt bằng các công trình thiết yếu Sở nhận thấy còn nhiều bất cập.

Cụ thể, đối với thi công tái lập mặt đường thi công vi phạm công trình không đúng quy định trong giấy phép (không đúng về thời gian, vị trí…). Thi công trên đường bộ khai thác không có biện pháp đảm bảo ATGT, không đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại khu vực thi công sau khi công tình trạng tái lập phui đào bị lún, sụp, lồi lõm không bằng phẳng với mặt đường hiện hữu, tái lập phui đào không đảm bảo chất lượng; Công tác tái lập tạm kéo dài cho đến khi hoàn thành công trình và chất lượng tái lập tạm không đảm bảo dẫn đến ảnh hường ATGT.

Về công tác bàn giao lại mặt bằng, nhiều công trình đã thi công hoàn thành nghiệm thu nhưng chưa thực hiện công tác bàn giao lại mặt bằng cho đơn vị quản lý đường bộ, dẫn đến ảnh hường đến kết cấu đường bộ do không thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên.

Trước tình trạng trên, Sở GTVT đề nghị đối với các đơn vị chủ đầu tư tập trung rà soát và yêu cầu khắc phục tình trạng phui đào bị lún, sụp, lồi lõm không bằng phẳng, bị đọng nước trên mặt đường hiện hữu, gây ảnh hường đến ATGT, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Đảm bảo đến ngày 30/8 phải giải quyết dứt điểm tình trạng này, nếu đơn vị nào còn để tồn tại các hư hỏng nêu trên Sở GTVT sẽ không xem xét tiếp tục cấp phép thi công. Đặc biệt đối với các dự án thi công ống cấp nước, thoát nước, điện lực và ngầm hóa lưới điện kết hợp viễn thông.

Đối với các công trình đang thi công nhưng chưa thực hiện đúng theo nội dung quy định về tái lập, Sở GTVT sẽ xem xét không cấp phép thi công đối với các phân đoạn mới khi phân đoạn cũ chưa tái lập hoàn chỉnh.

Còn đối với các công trình đã hoàn thành nghiệm thu nhưng chưa bàn giao lại mặt bằng, đề nghị chủ đầu tư khẩn trương tập trung thực hiện bàn giao trước tháng 10/2017. Sau thời gian nêu trên nếu chưa thực hiện bàn giao lại mặt bằng đối với các công trình đã hoàn thành nghiệm thu, Sở GTVT sẽ tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ cấp phép thi công.

Sở GTVT cũng giao cho các Khu quản lý giao thông đô thị tăng cường kiểm tra và phối hợp Thanh tra Sở xử lý chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát để xảy ra vi phạm quy định khi thi công trên đường đang khai thác. Đồng thời giao Thanh tra Sở lập danh sách nhà thầu thi công, tư vấn giám sát thường xuyên vi phạm báo cáo gửi về Sở để công bố công khai cho người dân biết.

Đỗ Loan