TP.HCM: Tạm ngừng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe từ ngày 8/5

07/05/2021 16:28

Từ ngày 8/5, Sở GTVT TP.HCM tạm ngừng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe để phòng dịch Covid-19.

TP.HCM: Tạm ngừng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe từ ngày 8/5 1

Từ ngày 8/5, Sở GTVT TP.HCM tạm ngừng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe

Sở GTVT TP.HCM vừa ra thông báo khẩn về việc tạm ngừng các hoạt động đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, kể từ 7h ngày 8/5, Sở đề nghị các cơ sở đạo tạo, các trung tâm sát hạch lái xe tạm ngừng công tác giảng dạy lý thuyết; ngừng tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận sơ cấp, chứng chỉ nghề; ngừng công tác sát hạch cho đến khi có thông báo mới.

Sở GTVT cũng đề nghị thủ trưởng các đơn vị cân nhắc quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, cách thức triển khai dạy - học lý thuyết trên mạng Internet. Dạy thực hành lái xe đảm bảo thực hiện đầy đủ theo Bộ tiêu chỉ đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là yêu cầu 5K.

Đồng thời, báo cáo các hình thức dạy và học trên mạng Internet trong công tác đào tạo lái xe, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 về Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở GTVT.

Cho phép tổ chức kiểm tra lại, kiểm tra bổ sung cấp Giấy chứng nhận sơ cấp, chứng chỉ nghề cuối khóa đối với các trường hợp chưa hoàn tất kỳ kiểm tra đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Giao Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với công tác đào tạo lái xe, công tác cấp, đổi giấy phép lái xe.

Sở GTVT yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở đào tạo lái xe, các Trung tâm sát hạch lái xe, Trưởng phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe nghiêm túc triên khai các nội dung trên. Khi có vấn đê vướng mắc, khó khăn báo cáo nhanh đến Sở GTVT, Sở Lao động Thương binh Xã hội.

Đỗ Loan