TP.HCM thành lập Trung tâm nghiên cứu phân tích thông tin

22/10/2014 15:21

UBND TP vừa quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu phân tích thông tin trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TP.

tp.hcm thành lập trung tâm nghiên cứu phân tích thông tin
TPHCM thành lập Trung tâm nghiên cứu phân tích thông tin đặt tại trụ sở 2 của Viện Nghiên cứu phát triển TP

Trung tâm có nhiệm vụ đảm bảo công tác phân tích, dự báo, tham mưu và cung cấp số liệu kịp thời và chính xác cho lãnh đạo TP. Đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ, cung cấp dữ liệu từ các sở, ban, ngành theo cơ chế phi lợi nhuận vì sự phát triển chung của TP.

Tổ chức thực hiện các giải pháp, quy trình thích hợp để tạo lập nguồn thông tin, dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích thông tin và lưu trữ, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật Nhà nước…

Trung tâm đặt tại cơ sở 2 của Viện Nghiên cứu phát triển TP, số 149 Pasteur, phường 6, quận 3.

Đỗ Loan