TP.HCM thí điểm xây Trung tâm đô thị thông minh ở Q.1,12, Thủ Thiêm

11/05/2018 10:18

TP.HCM kêu gọi đầu tư thí điểm xây Trung tâm đô thị thông minh tại Q.1, Q.12 và Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

TP.HCM thí điểm xây Trung tâm đô thị thông minh ở Q.1,12, Thủ Thiêm 1
UBND TP yêu cầu việc đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh phải đảm bảo tính kết nối, tương thích về công nghệ với các trung tâm điều hành sẵn có, thí điểm xây dựng đô thị thông minh gồm (Q.1, Q.12 và Khu đô thị mới Thủ Thiêm)

Ngày 11/5, thông tin từ văn phòng UBND TP.HCM cho biết, đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời gọi đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Cụ thể, trong tháng 5, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan trình 3 kế hoạch mời gọi đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh, Trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP và kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị mời gọi đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của TP trong đầu tháng 6; tham mưu phương án về đầu tư cho các dự án công nghệ liên quan đến triển khai xây dựng các thành phần của đô thị thông minh; đề xuất các tiêu chí lựa chọn các đơn vị tư vấn, nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn TP.

Ngoài ra, UBND TP yêu cầu việc đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh phải đảm bảo tính kết nối, tương thích về công nghệ với các trung tâm điều hành sẵn có và trung tâm điều hành tại các đơn vị được chọn thực hiện thí điểm xây dựng đô thị thông minh (Q.1, Q.12 và Khu đô thị mới Thủ Thiêm).