TP.HCM tiếp tục thí điểm vé điện tử xe buýt tích hợp thẻ đi tàu metro

18/03/2021 14:29

Sau gần 2 năm thí điểm thẻ điện tử đi xe buýt không hiệu quả, TP.HCM tiếp tục thí điểm thêm 1 năm đến cuối năm 2021.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

TP.HCM thí điểm dùng thẻ điện tử trên tuyến xe buýt mã số 86. Ảnh: Đỗ Loan

UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở GTVT TP về chủ trương tiếp tục thực hiện thí điểm thanh toán tự động bằng xe buýt đến hết tháng 12/2021.

Đây là đề án thí điểm được triển khai từ tháng 3/2019 trên 9 tuyến xe buýt mã số: 86, 50, 52, 55, 30, 93, 59, 68, 69 với 141 xe. Dự kiến giai đoạn 2, từ tháng 7 sẽ mở thêm 8 tuyến xe buýt mã số: 10, 18, 28, 45, 54, 91, 150 với khoảng 139 xe.

Thời gian thí điểm lúc đầu Sở GTVT dự kiến kết thúc tháng 12/2020, sau đó đánh giá lại kết quả và báo cáo UBND TP xem xét quyết định. Nhưng sau gần 2 năm thí điểm, đề án chỉ thực hiện được trên 8 tuyến xe buýt.

Nguyên nhân là do lượng người sử dụng thẻ rất ít, cùng với việc ảnh hưởng của dịch Covid-19, đề án đã không hiệu quả.

Để thu hút người dân sử dụng thẻ điện tử đi xe buýt có tích hợp với thẻ thanh toán đi đường sắt metro sau này, Sở GTVT tiếp tục kiến nghị UBND TP cho phép thêm 1 năm thí điểm bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Sau khi chấp thuận đề án, UBND TP giao Sở GTVT xem xét, lựa chọn doanh nghiệp và các tuyến xe buýt phù hợp để tham gia thí điểm, bảo đảm công khai, minh bạch. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đánh giá, tổng kết, báo cáo kết quả thí điểm sau khi kết thúc cho UBND TP.

Trong đó, lưu ý đánh giá ưu điểm, khuyết điểm của hệ thống thí điểm, kết quả kết hợp với thùng bán vé tự động trên một số tuyến xe buýt, nghĩa vụ của nhà đầu tư sau khi thí điểm…

Đỗ Loan