TP.HCM triển khai hàng loạt dự án xử lý chất thải huyện Bình Chánh

30/10/2018 07:54

UBND TP.HCM vừa triển khai hàng loạt các dự án thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt trên huyện Bình Chánh...

TP.HCM triển khai hàng loạt dự án xử lý chất thải huyện Bình Chánh 1
Người dân huyện Bình Chánh ra quân thu gom rác thải trong ngày bảo vệ môi trường

Ngày 30/10, UBND TP.HCM vừa giao Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP và, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi và UBND huyện Bình Chánh triển khai thực hiện đối với các công trình xử lý chất thải đã có chủ trương đầu tư.

Đây là các dự án trong đề án nâng cao chất lượng thực hiện công tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt và sản xuất, xử lý chất thải chăn nuôi và cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2016 - 2020.

Riêng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP được giao làm chủ đầu tư thực hiện công trình thủy lợi kênh T0. UBND huyện Bình Chánh làm chủ đầu tư thực hiện 7 công trình thủy lợi (rạch Tua Bể, kênh Giao thông hào ấp 3, rạch Chùa, rạch Chín Do, kênh T3, kênh T4, kênh Đường Bà Cả).

Ngoài ra, UBND TP cũng chỉ đạo UBND huyện Bình Chánh cần nâng cao ý thức người dân không xả rác thải ra môi trường; kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm. Đồng thời kịp thời xử lý các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép trên hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch và xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn vào sông, kênh, rạch...

Đ.L