TPHCM vẫn còn hàng chục nghìn người mù chữ?

04/12/2014 07:51

UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Xóa mù chữ giai đoạn 2014 - 2020" cho 22.000 người trên địa bàn TP.

TPHCM vẫn còn hàng chục nghìn người mù chữ? 1
Người học xóa mù chữ và học giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ được cấp tập vở, học cụ và sách giáo khoa trọn bộ

Theo đó, đến năm 2020, TP phấn đấu xóa mù chữ cho khoảng 22.000 người, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho khoảng 74.000 người trong độ tuổi 15 - 60.

Người dạy xóa mù chữ được trả tiền công giảng dạy 50.000 đồng/tiết; được tập huấn phương pháp giảng dạy người lớn, chương trình xóa mù chữ và chương trình giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

Người học xóa mù chữ (lớp 1, 2, 3) và học giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (lớp 4, 5) được cấp tập vở, học cụ và sách giáo khoa trọn bộ. Hoàn tất một lớp học và được lên lớp được xét khen thưởng tùy theo mức độ chuyên cần và kết quả học tập.

Ngoài ra, người mù chữ trong độ tuổi lao động khu vực nông thôn sau khi hoàn tất chương trình giáo dục  được tiếp tục học nghề và hưởng đầy đủ các chế độ theo đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.

Đỗ Loan