TP.HCM xin điều chỉnh tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn DNNN

17/10/2018 19:04

TP.HCM đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh tiến độ cổ phần hoá và lộ trình thoái vốn giai đoạn 2018- 2020.

tp.hcm xin điều chỉnh tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn dnnn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp

Ngày 17/10, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư về đổi mới và phát triển nghiệp đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo UBND TP.HCM cùng các bộ, ngành về đẩy nhanh công tác sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố.

Theo Danh mục DNNN cổ phần hoá theo từng năm, năm 2018 cả nước có 64 DNNN phải cổ phần hoá thì riêng TP.HCM phải cổ phần hoá 39 DNNN. Tuy nhiên tới nay, TP.HCM chưa triển khai cổ phần hoá được DNNN nào, ảnh hưởng tới tiến độ cổ phần hoá của cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết Thành phố đã triển khai xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới DNNN trực thuộc trong thời gian dài, Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM đã nhiều lần trình Thường trực Thành uỷ các phương án sắp xếp, đổi mới DNNN tới năm 2020 nhưng tới nay, phương án này chưa chính thức ban hành, dẫn đến việc chậm phê duyệt phương án cơ cấu lại DNNN và không thực hiện được lộ trình cổ phần hoá 39 doanh nghiệp trong năm 2018 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết việc chậm trễ trong cổ phần hoá là do quá trình thực hiện phát sinh nhiều vấn đề mới, cần được nghiên cứu như vai trò của DNNN trong thực hiện các mục tiêu phát triển, bảo đảm an sinh xã hội của Thành phố, bảo đảm lợi ích không làm thất thoát tài sản nhà nước, xử lý các khoản đầu tư liên doanh nước ngoài góp vốn bằng quyền sử dụng đất, xác định giá trị tài sản ở vị trí trung tâm Thành phố.

Do đó, TP.HCM đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh tiến độ cổ phần hoá và lộ trình thoái vốn giai đoạn 2018- 2020 cũng như sau năm 2020. Cụ thể, thay vì phải cổ phần hoá 39 DNNN trong năm 2018 thì Thành phố sẽ cổ phần hoá 32 DNNN trong năm 2019 và cổ phần hoá 7 DNNN vào năm 2020. Sau năm 2020 sẽ thoái vốn tại các DN theo đúng tỷ lệ quy định tại Quyết định số 58 và Công văn 991 của Thủ tướng Chính phủ.

tp.hcm xin điều chỉnh tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn dnnn

Phó Thủ tướng đồng ý với đề nghị xin điều chỉnh tiến độ cổ phần hoá và thoái vốn DNNN của TP.HCM

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá TP.HCM đã triển khai rất sớm các quy định liên quan tới sắp xếp, cổ phần hoá DNNN, thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá của 40/40 DN có 100% vốn nhà nước trực thuộc, ban hành quyết định cổ phần hoá và lựa chọn thời điểm xác định giá trị cho 37/40 DN, chọn tư vấn xác định giá trị DN và lập phương án cổ phần hoá cho 37/40 DN.... Tuy nhiên, do phát sinh những vấn đề mới cả về quy định của pháp luật và nhất là trong tổ chức thực hiện nên kết quả đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hoá, thoái vốn của Thành phố nhìn chung còn rất chậm so với cả nước.

Phó Thủ tướng xác định cần thực hiện nhất quán chủ trương cơ cấu lại DNNN theo hướng giảm mạnh số lượng DNNN, chỉ tập trung hoạt động trong các lĩnh vực; lĩnh vực quốc phòng- an ninh và những lĩnh vực tư nhân không làm; đẩy mạnh thoái vốn nhà nước ở những doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc không cần có cổ phần chi phối, kể cả các doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả.

Đồng tình với kiến nghị của Thành phố cần rà soát điều chỉnh kế hoạch, tiến độ cổ phần hoá của địa phương giai đoạn 2018- 2020 để bảo đảm tính khả thi, nhưng Phó Thủ tướng yêu cầu UBND, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển của Thành phố cần chỉ đạo quyết liệt hơn, tập trung cổ phần hoá một số DNNN đủ điều kiện và đã rõ về chủ trương để rút ra bài học trong xác định giá trị DN, sắp xếp lại đất đai để triển khai các DNNN khác trong giai đoạn 2018- 2020.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND TP sớm trình Thành uỷ phê duyệt để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp cổ phần hoá DNNN của TP tới 2020 để tổ chức thực hiện theo tinh thần khẩn trương, theo quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo đảm lợi ích cao nhất cho nhà nước. Cần làm tốt việc xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá, phê duyệt phương án sử dụng đất trước khi cổ phần hoá. Đồng thời, UBND TP theo thẩm quyền chỉ đạo, xây dựng và phê duyệt phương án cơ cấu lại các tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc thành phố.

Anh Thư