TP.HCM xử phạt 72 vụ công trình thi công bầy hầy

29/11/2017 21:33

Nhiều công trình đường bộ vi phạm các lỗi như không thu dọn biển báo hiệu, rào chắn, gây cản trở giao thông...

tp.hcm xử phạt 72 vụ công trình thi công bầy hầy
Trong tháng 11, đơn vị đã lập biên bản 72 vụ vi phạm về thi công công trình đường bộ với số tiền xử phạt 475 triệu đồng

Ngày 29/11, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết, trong tháng 11, đơn vị đã lập biên bản 72 vụ vi phạm về thi công công trình đường bộ với số tiền xử phạt 475 triệu đồng (tăng gần 6% số vụ vi phạm so với tháng 10).

Cụ thể, Thanh tra đã xử phạt 4 công trình thi công trên đường bộ đang khai thác không treo biển báo thông tin công trình theo quy định với số tiền xử phạt 24 triệu đồng. Xử phạt 7 vụ công trình không bố trí người hướng dẫn, điều khiển giao thông khi thi công ở chỗ đường hẹp với số tiền xử phạt 28 triệu đồng. Trong đó đáng chú ý các lỗi vi phạm nhiều như không thu dọn ngay các biển báo hiệu, rào chắn, phương tiện thi công, các vật liệu khác hoặc không hoàn trả phần đường theo nguyên trạng khi thi công xong, thanh tra xử phạt 44 vụ với số tiền xử phạt 180 triệu đồng. Thi công công trình trên đường đô thị không thực hiện phương án thi công theo thời gian quy định có 6 trường hợp, xử phạt 150 triệu đồng.

Ngoài ra Thanh tra xử các công trình vi phạm với các lỗi như thi công công trình không có biển báo hiệu, cọc tiêu di động rào chắn theo quy định; để vật liệu, đất đá, phương tiện thi công ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông…

Đỗ Loan