Trả giá đắt vì chống đối, hành hung cán bộ kiểm dịch Covid -19

11:32, 16/04/2020

Các quy định về phòng chống Covid -19 được tuyên truyền sâu rộng, tuy nhiên có không ít trường hợp chống đối, hành hung cán bộ kiểm dịch.

Từ khi Việt Nam bước vào cuộc chiến với dịch bệnh Covid -19, toàn thể người dân đã nhận thức sâu sắc sự nguy hiểm của dịch bệnh và chấp hành tốt các quy định để chung tay phòng dịch.

Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn xuất hiện những đối tượng chống đối, thậm chí hành hung cán bộ kiểm dịch chỉ vì được nhắc nhở đeo khẩu trang, đo thân nhiệt.

Những trường hợp chống đối cơ bản đều được xử lý nghiêm, cá biệt có những người đã phải ngồi tù vì hành vi coi thường pháp luật của mình.

Cẩm Tú