Trả lại đồ khách bỏ quên là việc đương nhiên phải làm

15/01/2017 16:06

Tiếp viên đường sắt Trương Đại Ngọc chia sẻ, hành khách mất đồ cũng như mình mất, tiếc lắm...

Thanh Thúy