Trả lời đúng 15 câu hỏi sau bạn xứng đáng là "siêu trí tuệ"

09/12/2019 16:55

15 câu hỏi ở nhiều lĩnh vực kiến thức dưới đây thực sự thách thức hiểu biết của bạn.

1

Bánh giầy được làm từ nguyên liệu nào dưới đây?

Quang Tùng