Trà Vinh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

05/11/2020 17:15

Ông Lê Văn Hẳn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu bầu.

Trà Vinh có tân Chủ tịch UBND tỉnh 1
Ông Lê Văn Hẳn

Ngày 5/11, HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 17, tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, các đại biểu đã bầu ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 46/46, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng thời, các đại biểu dự kỳ họp thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, đối với ông Đồng Văn Lâm, miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đối với ông Trần Anh Dũng, do hai ông nghỉ hưu theo quy định.

Ông Lê Văn Hẳn sinh năm 1970, quê quán ở xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, trình độ cử nhân sư phạm văn học và thạc sĩ quản lý giáo dục.

Từ năm 2005 đến 2014, ông kinh qua các chức vụ Chánh Văn phòng Huyện ủy Trà Cú, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Càng Long.

Đến năm 2015, ông được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Từ năm 2016 đến 2017, ông Lê Văn Hẳn lần được đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Bí thư Thành ủy Trà Vinh. Sau đó đến năm 2019, ông được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào giữa tháng 10, ông Hẳn được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh.

Lê An