Trắc nghiệm: 15 câu đố thách thức các “triệu phú” kiến thức chinh phục

16/04/2020 16:55

Để trả lời đúng hết những câu đố dưới đây đòi hỏi bạn phải có kiến thức nền vững chắc và kiến thức xã hội phong phú.

1

Đồ vật nào được dùng để làm phẳng quần áo?

Quang Tùng