Trắc nghiệm: 60 câu hỏi bắt buộc trả lời đúng khi thi GPLX

05/03/2020 05:55

Trong bộ 600 câu hỏi thi sát hạch GPLX Tổng cục Đường bộ VN vừa ban hành, nếu chỉ trả lời sai 1 trong 60 câu này, học viên sẽ trượt lý thuyết.

Trần Duy - Minh Quân