Trắc nghiệm: Bạn có biết đây là những con vật gì nếu chỉ nhìn vào bàn chân của chúng?

24/10/2020 16:55

Nếu chỉ nhìn vào mỗi bàn chân, sẽ thật khó có thể biết được những con vật này tên gì. Bạn có muốn thử thách bản thân với câu đố này không?

1. Đây là con gì?

- Báo sư tử

- Sư tử

- Linh miêu tai đen

Sư tử

2. Đây là con gì?

- Chim cánh cụt

- Hải âu mày đen

- Chim cốc

Chim cánh cụt

3. Đây là con gì?

- Ngỗng

- Vịt

- Thiên nga

4. Đây là con gì?

- Rùa

- Cá sấu

- Tắc kè hoa

5. Đây là con gì?

- Con cò

- Con diệc

- Con hạc

Con hạc

6. Đây là con gì?

- Gấu túi Gombat

- Gấu Koala

- Chuột túi Quokka

Gấu Koala

7. Đây là con gì?

- Chó sói

- Cáo

- Chó nhà

Chó sói

8. Đây là con gì?

- Chim Kiwi

- Sếu

- Hồng hạc

Hồng hạc

9. Đây là con gì?

- Cá sấu

- Rồng Kodomo

- Rùa Galápagos

Cá sấu

10. Đây là con gì?

- Lạc đà cừu Alpaca

- Cừu

- Dê

Phan Hằng (Theo Brightside)