Trắc nghiệm: Biết hết những đặc sản dưới đây, bạn là người đã "ăn cả thế giới"

23/09/2020 18:55

Nếu ẩm thực chính là đam mê lớn nhất thì những câu hỏi dưới đây không thể làm khó bạn!

1

1. Mì ăn liền có nguồn gốc từ đất nước nào?

Linh Trang (Tổng hợp)