Trắc nghiệm: Bộ câu hỏi dành cho các triệu phú tri thức

07/09/2020 16:55

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Số 1 tỷ có tất cả bao nhiêu chữ số 0?

Quang Tùng