Trắc nghiệm: Bộ câu hỏi tưởng dễ nhưng trả lời đúng hết cũng không phải dạng vừa

24/06/2020 16:55

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Thứ nào dùng để vặn ốc?

Minh Châu