Trắc nghiệm: Cây vải thiều "già" nhất Việt Nam nằm ở đâu?

08/01/2021 18:55

Không chỉ được xem là vật báu, cây vải tổ này còn được xác lập Kỷ lục là “Cây vải thiều lâu năm nhất Việt Nam”.

1

Động nào được mệnh danh “Nam thiên đệ lục động”?

Quang Tùng