Trắc nghiệm: Chỉ triệu phú kiến thức mới trả lời đúng hết những câu hỏi này

08/07/2020 16:55

Trả lời đúng hết những câu hỏi sau đây chứng tỏ bạn có vốn hiểu biết rất đáng nể!

1

Câu 1: Bộ phận nào có trong tai người?

Quang Tùng (Tổng hợp)