Trắc nghiệm: Cho não tập gym bằng bộ câu đố ”khó nhằn” này

23/03/2020 17:25

Cùng thử sức xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Điền từ còn thiếu vào câu tục ngữ:

"Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một..."

Minh Châu