Trắc nghiệm: Gánh hậu quả khủng khiếp vì làm "chuyện ấy" mà không biết điều này

09/05/2022 18:55

Làm "chuyện ấy" không chỉ cần cảm xúc của 2 người, chúng ta cần trang bị những kiến thức sức khỏe cần thiết để bảo vệ chính mình và người ấy.

1

1. Đối với phụ nữ, một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây rối loạn chức năng hưng phấn trong “chuyện ấy” là sự bất hòa hằng ngày với bạn đời của họ?

Linh Trang (Tổng hợp)