Trắc nghiệm: Giáo sư biết tuốt cũng ”toát mồ hôi” với 15 câu hỏi này

27/04/2020 16:55

Cùng thử sức xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi nhé.

1

Đâu là tên của một hãng ô tô nổi tiếng?

Quang Tùng