Trắc nghiệm: Giáo sư biết tuốt cũng "toát mồ hôi" với bộ câu hỏi này

12/03/2020 16:55

Cùng thử sức xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi nhé.

1

Tên một loại tỏi nổi tiếng ở Việt Nam?

Quang Tùng