Trắc nghiệm: Hồ nước nào sâu nhất thế giới?

24/09/2020 19:10

Không chỉ sâu nhất thế giới, hồ nước này còn chứa hơn 20% lượng nước ngọt trên toàn trái đất.

1

Hồ nước nào sâu nhất thế giới?

Minh Châu