Trắc nghiệm: Kinh đô nước Đại Ngu nằm ở đâu?

14/12/2020 18:55

Cùng trả lời các câu hỏi để biết nơi đây cũng có tòa thành bằng đá duy nhất còn lại ở tại Đông Nam Á.

1

Tỉnh nào ở nước ta nổi tiếng với món nem chua?

Quang Tùng