Trắc nghiệm: Loạt câu hỏi dành cho "siêu trí tuệ"

25/09/2020 16:55

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Từ nào dưới đây không phải tính từ?

Quang Tùng