Trắc nghiệm: Người siêu hiểu biết cũng chưa chắc trả lời đúng hết những câu hỏi này

14/09/2020 17:55

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Cơm để quá lửa có thể dẫn tới hiện tượng gì?

Minh Châu