Trắc nghiệm: Những câu hỏi thách thức cả những bộ não siêu trí tuệ

27/06/2022 17:10

Cùng thử sức trả lời những câu hỏi dưới dây xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: “Bói ra ma, quét nhà ra ...”?

Quang Tùng