Trắc nghiệm: Nước nào nhỏ nhất thế giới?

23/10/2020 17:55

Tuy nhỏ nhất thế giới nhưng quốc gia này có lượng khách du lịch đông nhất thế giới tính theo bình quân đầu người.

1

Quốc gia nào nhỏ nhất thế giới?

Minh Châu