Trắc nghiệm: Tập thể dục cho não bằng bộ câu hỏi siêu khó này

01/05/2020 17:10

Cùng thử sức với bài trắc nghiệm dưới đây để xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Điền từ còn thiếu vào câu tục ngữ: "Ăn trông nồi, ngồi trông ..."

Minh Châu