Trắc nghiệm: Thử sức với bộ câu hỏi trắc nghiệm siêu xoắn não

10/06/2020 16:55

Cùng thử sức xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi nhé!

1

Loại dầu nào thường dùng trong việc chiên rán thức ăn?

Quang Tùng