Trắc nghiệm: Tinh thông kiến thức kim cổ chưa chắc trả lời đúng những câu này

04/11/2020 16:55

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Loài chim nào có thể bắt chước tiếng người?

Quang Tùng