Trắc nghiệm: Trả lời đúng 15 câu hỏi sau bạn xứng đáng là ”siêu trí tuệ”

19/03/2020 16:55

15 câu hỏi ở nhiều lĩnh vực kiến thức dưới đây thực sự thách thức hiểu biết của bạn.

1

Con vật nào dưới đây không thể bơi?

Theo Quang Tùng