Trắc nghiệm: Trả lời đúng trọn bộ câu hỏi này chứng tỏ bạn không phải dạng vừa

18/02/2020 16:55

Cùng thử sức xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi nhé.

1

Tình cảnh đơn độc, yếu thế không có chỗ dựa là nghĩa của câu nào?

Minh Châu