Trắc nghiệm: Triệu phú tri thức mới trả lời đúng toàn bộ những câu hỏi này

26/06/2020 16:55

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Tóc khô, cứng được ví như gì?

Minh Châu