Trắc nghiệm: Trở thành triệu phú kiến thức nhờ làm hết bộ câu hỏi này

03/08/2020 16:55

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ sau: “Bao giờ trời kéo vảy ... / Sắp gồng sắp gánh ta về kẻo mưa”?

Quang Tùng