Trắc nghiệm: Trở thành triệu phú tri thức nhờ làm hết bộ câu hỏi này

18/05/2020 16:55

Cùng thử sức xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi nhé!

1

Điền từ còn thiếu vào câu tục ngữ sau: "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng ... chưa cười đã tối."

Minh Châu