Trắc nghiệm: Tưởng "dễ xơi" nhưng câu đố cuối cùng đánh bại 90% độc giả

18/09/2020 17:25

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Ngọc bích là màu gì?

Minh Châu