Trai bản Cơ Tu từ chối hủ tục bắt vợ

26/02/2017 14:04

Người dân tộc Cơ Tu dần đoạn tuyệt với hủ tục bắt vợ sau nhiều hệ lụy trong đời sống hôn nhân, gia đình.

Thạch Châu