Sự kiện nhận được sự quan tâm của đông đảo phóng viên trong và ngoài nước.
Sự kiện nhận được sự quan tâm của đông đảo phóng viên trong và ngoài nước.
Biển Ngọc