Trạm BOT lưu lượng lớn nhất nước bắt đầu thu giá không dừng

01/02/2018 11:44

Hai làn thu giá không dừng tại trạm BOT cầu Đồng Nai (Đồng Nai) trên QL1 chính thức được đưa vào hoạt động.

Trần Duy